ტბისპირა და ზღვისპირა მზის ქუჩის განათება - სრესკი