სამთო ზონა და უდაბნოს მზის ქუჩის განათება - სრესკის ქარხანა